ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2558,13:10  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2558,06:17  อ่าน 542 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเลคทรอนิกส์เรื่อง "การจักสานไม้ไผ่ลายสร้างสรรค์ "
ชื่ออาจารย์ : นายสวน สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,09:46  อ่าน 1181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ เหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ คร้ังที่ 63 จังหวัดพัทลุง
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2556,19:43  อ่าน 646 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้..สู่แท็บเล็ต
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2556,19:40  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางหัทยา จุลสัตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2556,15:10  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2556,11:36  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันนวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2556,15:27  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันสร้างภาพปะติด ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2556,18:50  อ่าน 644 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ เหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขันสร้างภาพปะติด ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2556,18:49  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..