ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (อันดับ 7 ) การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 งานวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงนูรอัยนี หมัดอะดัม 2. เด็กชายอัสมีน กุสกุล
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:30   อ่าน 726 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ชั้น ป.4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกันติชา ณ วาโย 2. เด็กชายตนุภัทร นะมะโน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:28   อ่าน 698 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธรรมนูญ ปราบณรงค์ 2. เด็กชายภัทรดนัย ยูโส๊ะ 3. เด็กชายอัครพล อินทรปาล
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:27   อ่าน 798 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ชั้น ป.4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์ พิลาม 2. เด็กชายสุวโรจน์ พรมเมต 3. เด็กชายอรรถชัย หอมขาว
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:26   อ่าน 764 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป.4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายศราวุฒิ เอาประธาน 2. เด็กชายอัลวา บูชาพันธ์ 3. เด็กหญิงอาซาเราะ สันหมุด
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:24   อ่าน 1330 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการสร้างภาพปะติด ชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2556 ณ เมืองทองธานี
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายสุวโรจน์ พรมเมต 2. เด็กชายเดชสิทธิ์ พูนประกอบ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:23   อ่าน 2189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการสร้างภาพปะติด ชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2556 ณ เมืองทองธานี
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงนูรอัยนี ยูโสะ 2. เด็กหญิงเสาวณีย์ บูชาพันธ์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:20   อ่าน 1253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง (ได้อันดับ 6 ) การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.1-ป.3 งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงนุสรา อิตรกี 2. เด็กชายรัฐภูมิ แก้วคง 3. เด็กชายวีระศักดิ์ บุญตังสา 4. เด็กชายศุภเสกข์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,05:16   อ่าน 585 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ( ได้อันดับ 4)การแข่งขันสวนถาดชื้้น ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปี 2555
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธรรมนูญ ปราบณรงค์ 2. เด็กชายภัทรดนัย ยูโส๊ะ 3. เด็กชายอัครพล อินทรปาล
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:46   อ่าน 614 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สวนถาดชื้้น ป.4-ป.6 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ปี 2555 จ.ภูเก็ต
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายธรรมนูญ ปราบณรงค์ 2. เด็กชายภัทรดนัย ยูโส๊ะ 3. เด็กชายอัครพล อินทรปาล
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2556,14:53   อ่าน 819 ครั้ง