ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ควนกาหลง
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง
3 โรงเรียนบ้านเขาใคร ควนกาหลง
4 โรงเรียนนิคมซอย 10 ควนกาหลง
5 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา) ควนกาหลง
6 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ควนกาหลง
7 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ควนกาหลง
8 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ควนกาหลง
9 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 ควนกาหลง
10 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ควนกาหลง
11 โรงเรียนบ้านอุได ควนกาหลง
12 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ควนกาหลง
13 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ควนกาหลง
14 โรงเรียนบ้านน้ำหรา ควนกาหลง
15 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ควนกาหลง
16 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ควนกาหลง
17 โรงเรียนบ้านควนล่อน ควนกาหลง ควนกาหลง 0-74791221
18 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 0-7479-7080
19 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 081-9903614
20 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 0892954161
21 โรงเรียนบ้านปันจอร์ ควนโดน
22 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู ควนโดน
23 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ควนโดน
24 โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน
25 โรงเรียนบ้านควนสตอ ควนโดน
26 โรงเรียนบ้านทางงอ ควนโดน
27 โรงเรียนอนุบาลควนโดน ควนโดน
28 โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ ควนโดน
29 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 ควนโดน
30 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ควนโดน (074) 736401
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ควนโดน
32 โรงเรียนบ้านวังประจัน ควนโดน 074740008
33 โรงเรียนบ้านดูสน ควนโดน
34 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน
35 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ควนสตอ ควนโดน 074 - 795243
36 โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งหว้า
37 โรงเรียนบ้านนาทอน ทุ่งหว้า
38 โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งหว้า
39 โรงเรียนบ้านบารายี ทุ่งหว้า
40 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า
41 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งหว้า
42 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า
43 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต ทุ่งหว้า
44 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ทุ่งหว้า
45 โรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา ทุ่งหว้า
46 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า
47 โรงเรียนบ้านขอนคลาน ทุ่งหว้า
48 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ (ทุ่งหว้า) ทุ่งหว้า
49 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย ทุ่งหว้า
50 โรงเรียนบ้านราไว ทุ่งหว้า
51 โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งหว้า
52 โรงเรียนบ้านมะหงัง ทุ่งหว้า
53 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งหว้า
54 โรงเรียนบ้านวังตง นาทอน ทุ่งหว้า 074-720-330
55 โรงเรียนบ้านท่าศิลา นาทอน ทุ่งหว้า 074722799
56 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ท่าเเพ
57 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น ท่าเเพ
58 โรงเรียนบ้านท่าแพ ท่าเเพ
59 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ท่าเเพ
60 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ท่าเเพ
61 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ท่าเเพ
62 โรงเรียนบ้านไร่ ท่าเเพ
63 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ ท่าเเพ
64 โรงเรียนบ้านสวนเทศ ท่าเเพ
65 โรงเรียนบ้านปลักหว้า ท่าเเพ
66 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ท่าเเพ
67 โรงเรียนบ้านทางยาง ท่าเเพ
68 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ท่าเเพ
69 โรงเรียนบ้านสายควน ท่าเเพ
70 โรงเรียนสาครพิทยาคาร ท่าเเพ 0-7472-1420
71 โรงเรียนบ้านสาคร ท่าเเพ
72 โรงเรียนบ้านควนเก ท่าเเพ
73 โรงเรียนบ้านวังปริง ท่าเรือ ท่าเเพ 0-7478-7086
74 โรงเรียนบ้านนาแก้ว ท่าแพ ท่าเเพ 0-7478-7455
75 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 สาคร ท่าเเพ 074722616
76 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มะนัง
77 โรงเรียนผังปาล์ม 4 มะนัง
78 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 มะนัง
79 โรงเรียนผังปาล์ม 2 มะนัง
80 โรงเรียนบ้านมะนัง มะนัง
81 โรงเรียนผังปาล์ม 7 มะนัง
82 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน มะนัง
83 โรงเรียนผังปาล์ม 3 มะนัง
84 โรงเรียนผังปาล์ม 1 มะนัง
85 โรงเรียนบ้านป่าพน มะนัง
86 โรงเรียนอนุบาลมะนัง มะนัง
87 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ มะนัง 781472
88 โรงเรียนบ้านสนกลาง ละงู
89 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ ละงู
90 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ละงู
91 โรงเรียนบ้านป่าฝาง ละงู
92 โรงเรียนบ้านโกตา ละงู
93 โรงเรียนบ้านอุไร ละงู
94 โรงเรียนบ้านกาแบง ละงู
95 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ละงู
96 โรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ ละงู
97 โรงเรียนบ้านดาหลำ ละงู
98 โรงเรียนบ้านปากปิง ละงู
99 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ละงู
100 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ละงู
101 โรงเรียนบ้านปากบาง ละงู
102 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ละงู
103 โรงเรียนบ้านหัวควน ละงู
104 โรงเรียนบ้านท่ายาง ละงู
105 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ละงู
106 โรงเรียนบ้านวังสายทอง ละงู
107 โรงเรียนบ้านนาพญา ละงู
108 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ละงู
109 โรงเรียนบ้านท่าพยอม ละงู
110 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม ละงู
111 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ละงู
112 โรงเรียนบ้านบุโบย ละงู
113 โรงเรียนบ้านนางแก้ว ละงู
114 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ละงู
115 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ละงู
116 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง ละงู
117 โรงเรียนกำแพงวิทยา ละงู
118 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ละงู
119 โรงเรียนบ้านนาข่า ละงู
120 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ละงู
121 โรงเรียนบ้านปากละงู ละงู
122 โรงเรียนบ้านทุ่ง ละงู
123 โรงเรียนบ้านลาหงา ละงู
124 โรงเรียนบ้านในเมือง ละงู
125 โรงเรียนละงูพิทยาคม ละงู
126 โรงเรียนบ้านเกาะยวน ละงู
127 โรงเรียนบ้านหาญ ละงู
128 โรงเรียนบ้านปากบารา ละงู
129 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ กำแพง ละงู 0-7478-1201
130 โรงเรียนอนุบาลละงู กำแพง ละงู 0-7478-1098
131 โรงเรียนสายเพชรศึกษา กำแพง ละงู 734274
132 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา กำแพง ละงู 0-7472-0343
133 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ปากน้ำ ละงู 074750444
134 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เมืองสตูล
135 โรงเรียนอนุบาลสตูล เมืองสตูล
136 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด เมืองสตูล
137 โรงเรียนบ้านนาลาน เมืองสตูล
138 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมา เมืองสตูล
139 โรงเรียนบ้านเกตรี เมืองสตูล
140 โรงเรียนบ้านคลองขุด เมืองสตูล
141 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ เมืองสตูล
142 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง เมืองสตูล
143 โรงเรียนบ้านนาแค เมืองสตูล
144 โรงเรียนบ้านตันหยงโป เมืองสตูล
145 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน เมืองสตูล
146 โรงเรียนบ้านท่าจีน เมืองสตูล
147 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง เมืองสตูล
148 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา เมืองสตูล 0-7472-2612
149 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เมืองสตูล
150 โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองสตูล
151 โรงเรียนบ้านทุ่ง เมืองสตูล
152 โรงเรียนสตูลวิทยา เมืองสตูล
153 โรงเรียนบ้านควนขัน เมืองสตูล
154 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ เมืองสตูล
155 โรงเรียนบ้านเนินสูง เมืองสตูล
156 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย เมืองสตูล
157 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว เมืองสตูล
158 โรงเรียนบ้านควน เมืองสตูล
159 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เมืองสตูล
160 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน เมืองสตูล
161 โรงเรียนบ้านฉลุง เมืองสตูล
162 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 เมืองสตูล
163 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ เมืองสตูล
164 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เมืองสตูล
165 โรงเรียนบ้านเขาจีน เมืองสตูล
166 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย เมืองสตูล
167 โรงเรียนบ้านกาลูบี เมืองสตูล
168 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) เมืองสตูล
169 โรงเรียนบ้านกาลันบาตู เมืองสตูล
170 โรงเรียนบ้านกาเนะ เมืองสตูล
171 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เมืองสตูล
172 โรงเรียนบ้านไทรงาม เมืองสตูล
173 โรงเรียนบ้านเกาะยาว เมืองสตูล
174 โรงเรียนบ้านท่าหิน เมืองสตูล
175 โรงเรียนจงหัว เมืองสตูล
176 โรงเรียนวัดหน้าเมือง เมืองสตูล
177 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล
178 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฉลุง เมืองสตูล (074) 799235
179 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 074-722613