ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปี 2559
วันที่ 29 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ระดับชาติ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร คือการสร้างภาพปะติด ระดับ ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอนดับ 2 
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,05:44   อ่าน 45 ครั้ง