ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ได้ 5 เหรียญ 1 เหรียญเงิน
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดระนอง  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้เป็นตัวแทนภาคใต้ จำนวน 1 รายการ คือการสร้างภาพปะติด ระดับ ป.1-3 ซึ่งชนะเลิศระดับภาคใต้ และได้รายการอื่นๆ อีก  4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และจะแข่งขันในระดับชาติ ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 68 ครั้ง