ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปี 2559
วันที่ 14-15 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2559 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนคลองขุด  เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสตูล จำนวน 6 รายการ และจะแข่งขันในระดับภาคใต้ ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ ที่เมืองทองธานี ต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,11:39   อ่าน 141 ครั้ง