ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สามารถพัฒนาคุณภาพจนบรรลุเป้าหมาย เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมายร้อยละ 3 และเฉลี่ย 5 สาระสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 141 ครั้ง