ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาสงขลา ปี 2557
       วันที่ 4-5 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 46 คน และครู จำนวน 8 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557  โดยนำนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟ จากสถานีควนเนียง ไปสิ้นสุดที่สถานีหาดใหญ่, ศึกษาป่าชายเลนที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม, ชมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม, ขึ้นลิฟท์เขาตังกวนชมทิวทัศน์เมืองสองทะเลและตัวเมืองสงขลา, ชมทุ่งทานตะวันเทศบาลนครสงขลา, ชมแกะที่ Samila sheep farm, สัมผัสชายหาดสมิหรา, นั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลาและชมบ้านพระธรรมรงค์ บ้านเกิดของพลเอกเปรม, 
       นายสวน  สิทธิพงษ์ รก.ผอ.โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกล่าวว่า การไปทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง นักเรียนจะได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และสามารถนำไปใช้ในชิวิตจริงได้ต่อไป
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2557,13:16   อ่าน 642 ครั้ง