ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาสงขลา
วันที่ 9 กันยายน 2553  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนชั้น ป.1-3 จำนวน  50 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา โดยได้เข้าชม สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม,สวนสัตว์สงขลา,หาดสมิหรา,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา,ตลาดคลองแห,ห้างบิ๊กซีหาดใหญ่  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน  ชีวิตสัตว์ต่าง  น้ำสัตว์ วิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างๆ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2554,18:53   อ่าน 1979 ครั้ง