ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษา กทม.และปริมณฑล
วันที่ 4-9  ตุลาคม  2553 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 45 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ กทม.และปริมณฑล โดยนำนักเรียนไปที่ พระนครคีรี(เขาวัง), พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, พระบรมมหาราชวัง, วัดพระแก้ว, ตำหนักวิมานเมฆ, พระที่นั่งอนันตสมาคม,เกาะเกร็ด, เมืองโบราณ,ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ,ตลาดดอนหวาย, ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
พิพิธภัณฑ์พระนครคีรี
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
พระที่นั่งอนันตสมาคม
ผอ.และคณะครู รร.วัดกลางเกร็ดต้อนรับ
นั่งเรือชมเกาะเกร็ด
ที่ัพักโรงเรียนกลางเกร็ด นนทบุรี
ขึ้นรถรางชมเมืองโบราณ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2554,18:42   อ่าน 1925 ครั้ง