ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาละงู
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนอนุบาลและนักเรียน ป.1-3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของอำเภอละงู จังหวัดสตูล เช่น สถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง, อุทยานเต่าน้ำจืด,  พิพิธฑภัณฑ์พื้นบ้านละงู, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราและและบึงปลักพระยา ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2554,14:28   อ่าน 1515 ครั้ง