ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษานครศรีธรรมราช
วันที่ 9 ตุลาคม 2552 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรนำนักเรียนชั้น ป.4 - 6 จำนวน 50 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้หลายสถานที่ เช้น วัดพระธาตุ, พิพิธภัณฑ์เมือง,สวนสัตว์ทุ่งท่าลาด,กลุ่มมัดย้อมหมู่บ้านคีรีวงค์,โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง,ทะเลน้อย พัทลุง ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2554,14:05   อ่าน 1277 ครั้ง