ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สงขลา ปี 2555
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียน โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยนำนักเรียน จำนวน 100  คน ครูและผู้ปกครอง จำนวน 17 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ สวนประวัติศาสตร์ พล.เอกเปรม   สวนสัตว์สงขลา  หาดสมิหรา  และอควาเรียมสงขลา ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความสนุกสนาน และได้เดินทางกลับด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2555,09:09   อ่าน 1706 ครั้ง