ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
               วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 54 คน และคณะครูจำนวน 10 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดสงขลา โดยนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น นั่งรถรางชมเมืองสงขลา  สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม   สวนสัตว์สงขลา  ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ และศูนย์การค้าเซลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
               การไปทันศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2559,14:04   อ่าน 182 ครั้ง