ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
วันที่ 5 - 7 กันยายน  2554 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" นำนักเรียนจำนวน  90 คน ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการใช้ชีวิต  ความรับผืดชอบ ตวามสามัคคี นอกจจากนนี้ยังได้รับความรู้เรื่อง ดาราศาสตร์  การดูดาว  การดูนก  ความเป็นมาของโลก  พลังงาน  พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำ  ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2554,14:14   อ่าน 2020 ครั้ง