ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม

การประชุมครูบุคลากรเครือข่ายควนกาหลง
( จำนวน 17 รูป / ดู 1214 ครั้ง )
การเลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555
( จำนวน 8 รูป / ดู 828 ครั้ง )
งานชุมนุมศิษย์เก่าบ้านค่าย ครั้งที่ 1
( จำนวน 7 รูป / ดู 868 ครั้ง )
งานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชนครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2554
( จำนวน 19 รูป / ดู 1350 ครั้ง )
กิจกรรมอำลา ป.6 และมอบเกียรติบัตรความพร้อม อนุบาล 2
( จำนวน 20 รูป / ดู 1505 ครั้ง )
คณะครู นักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ เมืองทองธานี
( จำนวน 15 รูป / ดู 1392 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 18 รูป / ดู 1256 ครั้ง )
ผลการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 885 ครั้ง )
การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 877 ครั้ง )
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
( จำนวน 7 รูป / ดู 792 ครั้ง )
เดินรณรงค์เลือกตั้ง 54 ที่บ้านค่าย
( จำนวน 5 รูป / ดู 730 ครั้ง )
การอบรมโปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์
( จำนวน 5 รูป / ดู 960 ครั้ง )