ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556
( จำนวน 39 รูป / ดู 1658 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษากับ สพป.สตูล
( จำนวน 13 รูป / ดู 625 ครั้ง )
งานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555
( จำนวน 49 รูป / ดู 2075 ครั้ง )
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2555
( จำนวน 20 รูป / ดู 1418 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
( จำนวน 20 รูป / ดู 1097 ครั้ง )
ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ผอ.อนุวัฒน์ สะหมัดหานาย
( จำนวน 26 รูป / ดู 1598 ครั้ง )
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้อุปกรณ์ของ TRUE ปลูกปัญญา
( จำนวน 9 รูป / ดู 901 ครั้ง )
การบริหารจัดการแท็บเล็ตที่..บ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 14 รูป / ดู 852 ครั้ง )
งานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ ผอ.ภานุมาศ เพชรรัตน์
( จำนวน 18 รูป / ดู 1458 ครั้ง )
ครู ICT อบรม TABLET
( จำนวน 6 รูป / ดู 900 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาเซียน
( จำนวน 15 รูป / ดู 2513 ครั้ง )
แหล่งเรียนรู้อาเซียน..ที่บ้านค่าย
( จำนวน 10 รูป / ดู 3609 ครั้ง )