ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม

การเข้าค่าย English Camp For Student
( จำนวน 8 รูป / ดู 479 ครั้ง )
กิจกรรมจูงลูกจูงหลานเข้าวัด
( จำนวน 5 รูป / ดู 470 ครั้ง )
นักเรียน ผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียนในวันแม่
( จำนวน 9 รูป / ดู 392 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 349 ครั้ง )
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรนำครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
( จำนวน 6 รูป / ดู 434 ครั้ง )
งานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชน ครั้งที่ 12
( จำนวน 34 รูป / ดู 1277 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร เข้าเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E
( จำนวน 11 รูป / ดู 460 ครั้ง )
การเข้าค่ายลูกเสือเนตนารี ประจำปีการศึกษา 2556
( จำนวน 24 รูป / ดู 1257 ครั้ง )
กิจกรรมวันครูประจำปี 2557
( จำนวน 5 รูป / ดู 403 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 1116 ครั้ง )
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
( จำนวน 12 รูป / ดู 546 ครั้ง )
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ตรัยบรรพต
( จำนวน 11 รูป / ดู 549 ครั้ง )