ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
ผอ.รร.นำครู นักเรียนลงนามถวายอาลัย
         วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ว่าที่ร้อยโท อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผอ.รร.บ้านค่ายรวมมิตร ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยหน้าพระบรมศาทิศลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง 
          นอกจากนี้ทางคณะครูนักเรียนได้ร่วมส่ง ตัวแทนชาวควนกาหลง 2 ท่าน ที่ปั่นจักรยานออกจากที่ว่าการอำเภอควนกาหลง เพื่อไปเคารพพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย โดยมีนายอำเภอควนกาหลง และประชาชนมาให้กำลังใจ...
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,11:22   อ่าน 127 ครั้ง