ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยโท อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผอ.รร.บ้านค่ายรวมมิตร พร้อมคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์เขาสามยอด ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในสำคัญทางพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2559,13:29   อ่าน 149 ครั้ง