ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการของนักเรียนและชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมการขยายพันธุ์พืช ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น ขยายพันธุ์มะนาว ขยายพันธ์มะละกอ ขยายพันธุ์กล้วย ขยายพันธุ์ชะอม ขยายพันธุ์โกสน ซึ่งนักเรียนได้ฝึกปฏิบัตรจริงจากแหล่งเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำไปปฏิบัติจริงที่บ้านได้อีกด้วย
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,11:42   อ่าน 371 ครั้ง