ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
กีฬา “ดงเชือกช้างเกมส์”
 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร จัดกีฬา ดงเชือกช้างเกมส์ สร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน 

              วันที่ 3 สิงหาคม 2559  นายบุญช่วย  หอมยามเย็น  นายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านค่ายสัมพันธ์ ดงเชือกช้างเกมส์ ครั้งที่ 1  ปี 2559   ณ  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร  อ.ควนกาหลง จ.สตูล   โดยมี ผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
              “ดงเชือกช้างเกมส์” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านค่ายรวมมิตร  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  ฝึกความเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ความมีน้ำใจนักกีฬา   ความรักและสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชน   เพื่อให้ชุมชนเป็นรั้วของโรงเรียน   โดยกีฬาที่จัดแข่งขัน ประกอบด้วย  กีฬาฟุตบอล  วอลเลย์บอล  แชร์บอล  ตะกร้อ  กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ
              สำหรับพิธีเปิดในวันนี้  ทีมกีฬาสี  ซึ่งแต่ละสีประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน   ได้ร่วมจัดขบวนพาเหรดที่สร้างสรรค์และสื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่น่าสนใจ   อาทิ  การรณรงค์กำจัดยุงลาย  การรณรงค์การใช้สิทธิลงประชามติ 7 สิงหาคม   การต่อต้านยาเสพติด และการรณรงค์จิตสำนึกแยกชยะ เป็นต้น  ส่วนบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างชื่นมื่นสนุกสนาน
             
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2559,09:55   อ่าน 627 ครั้ง