ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมาเลเซียมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
 
วันที่ 11 มี.ค.59 คุณนูลิดา บินตี เซอลามัท ครูใหญ่ รร.ประถมศึกษาแห่งชาติ บาตู ฮัมปาส จากสุไหงปัตตานี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นำคณะครูมาศึกษาดูงาน รร.บ้านค่ายรวมมิตร 
ในโอกาสนี้ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC)ทางการศึกษาเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างชาติ โดยมีว่าที่ร้อยโทอนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร เป็นผู้ลงนามและมีนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นสักขีพยาน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2559,22:42   อ่าน 498 ครั้ง