ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
งานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชน ครั้งที่ 13
     วันที่ 19 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ได้จัดงานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชนครั้งที่ 13 ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 แก่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมบัณฑิตน้อย  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ป.6 กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  กิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการของนักเรียน ครู การจำหน่ายขนมพื้นบ้าน การร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน  มวยทะเล  และที่สำคัญที่สุดของชุมชนชาวบ้านค่าย ทุกครัวเรือน คือ " ข้าวหม้อแกงหม้อ" 
       โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย  ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2558,13:56   อ่าน 1309 ครั้ง