ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2557
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เพื่ิอเป็นการประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี โดยมีการเปิดกอง มีการเรียนตามฐานบุกเบิก ฐานผจญภัย การวางแผนประการอาหารของลูกเสือ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ รู้จักการวางแผน ส่งเสริมความสามัคคี รู้จักระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือระหว่างพี่กับน้อง รู้จักเสียสละแบ่งปัน  
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2558,07:26   อ่าน 1148 ครั้ง