ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
       วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ฮัจยี โมฮัมหมัด โลลีบซอบบลี บิลอิสมาแอน หน.สนง.กศ.อ.เปินดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย พร้อมด้วย รองฯกอเฉ็ม หมีนเหม และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหารศึกษาของ อ.เปินดัง มาเลเซีย จำนวน 35  คน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  งานศิลปหัตกรรมของนักเรียน อาทิ การสานไม้ไผ่  การจัดสวนถาด การปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพปะติดจากเศษวัสดุ ตลอดจนเยี่ยมชมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
       ฮัจยี โมฮัมหมัด โลลีบซอบบลี บิลอิสมาแอน กล่าวว่า การนำบุคลากรมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนในครั้งนี้เนื่องจากได้เห็นผลงานของนักเรียนทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค  แล้วมีความสนใจมาก จึงนำบุคคลากรมาดูงานในครั้ง ซึ่งคงจะเป็นแนวทางให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของมาเลเซียต่อไป นอกจจากนี้ท่านยังเชิญชวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางมาเลเซียในโอกาสตต่อไปด้วย
        การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านร่มหลี สุมาลี ที่ให้เกียรติมาเป็นล่าม ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,11:35   อ่าน 921 ครั้ง