ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.สพป.สตูลและนางวรรณดี สุธาพานิช หน.ศน.สพป.สตูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมการและแนวทางทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร โดยมีนายวิชาญ ประกอบชัยชนะ ครูผู้รับผิดชอบ และคณะครูให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,04:52   อ่าน 781 ครั้ง