ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย พร้อมด้วย รองฯกอเฉ็ม หมีนเหม และคณะ เข้าเยี่ยมชมผลง่านนักเรียน
วันที่ 26 กย.57 ฮัจยี โมฮัมหมัด โลลีบซอบบลี บิลอิสมาแอน หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย พร้อมด้วย รองฯกอเฉ็ม หมีนเหม และคณะ เข้าเยี่ยมชมผลง่านนักเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด อาทิ ปั้นดินน้ำมัน ภาพปะติด การจักสานไม้ไผ่ สวนถาดแห้ง และชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท่านได้ชมการสาธิตผลงานนักเรียนและชื่นชมกับผลงานของโรงเรียน โดยจะนำผู้บริหารและครูในสังกัดเข้าชมกิจกรรมของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป.
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2557,01:48   อ่าน 441 ครั้ง