ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ห้องข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 แยกตามศาสนา

 ชั้นชาย  หญิงรวม พุทธ อิสลาม ห้อง 
 อ.16713
 อ.2761311 18 
 รวม13132618 23 
 ป.1151833 
 ป.2591
 ป.3 7512 
 ป.48715
 ป.5 61016 12 
 ป.6 10919 10 
 รวม5153 10440 45 
 รวมทั้งสิ้น646613058 65 
       

ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-6

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.5 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล 1
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6