ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 กิจกรรมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับ สพป.สตูล
กิจกรรมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับ สพป.สตูล
10 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 กิจกรรมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับ ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
กิจกรรมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับ ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่
18 ก.พ. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 กิจกรรมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี
 กิจกรรมแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี