ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ยูโสะ (ชาติ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 3
อีเมล์ : naja58@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.ควนกาหลง จ.สตูล

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2554,15:10 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.182.29


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล